http://www.pixnode.com/udomsook


อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานพิธีแต่งงาน 2,000
ชั่วโมง
2,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
งานพรีเว็ดดิ้ง 2,000
ชั่วโมง
2,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
งานถ่ายภาพอาหาร 2,000
ชั่วโมง
2,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
งานถ่ายภาพสินค้า 2,000
ชั่วโมง
2,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
งานกิจกรรม 2,000
ชั่วโมง
2,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
งานพิธีแต่งงาน 2,000
ชั่วโมง
2,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง
งานรับปริญญา 2,000
ชั่วโมง
2,000
ชั่วโมง
3,000
ชั่วโมง

อัลบั้มภาพ